Opis projekta

Naručioc: Ljekarne Prima Pharme (http://primapharme.hr/)

Namjena: Video seminari za korisnike uz mogućnost odgovora na pitanja nakon pregledanog videa.

Funkcionalnost: Korisniku se nude video seminari na koje može nakon pregleda odgovarati na predefinirana pitanja. Seminar se smatra riješenim nakon ispravno odgovorenih pitanja. Manager može pregledavati ispravnost odgovora po predodređenim regionalnim ili korisničkim filterima.

Galerija slika: